03. Schiphol – overige regels

Security awareness

 • Sluit alle kantoor-, operationele- of technische ruimtes altijd goed af en berg vertrouwelijke documenten goed op in een afsluitbare kast.
 • Ga niet in op vragen van onbekenden over beveiligingsmaatregelen.
 • Wees alert op alles wat afwijkt van het normale; bijvoorbeeld verdacht gedrag van passagiers of personeel, onbeheerde koffers, een kapot hekwerk, enz.

Brandveiligheid en vluchtroutes

 • Voer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.A.S. brandgevaarlijke werkzaamheden, zoals lassen, slijpen, e.d. die brand, rook, of stof veroorzaken uit. U moet deze toestemming drie dagen van tevoren aanvragen via telefoonnummer +31 (0)20 6012422. Na uitvoering moet u de werkzaamheden via hetzelfde nummer gereed melden. U mag pas vertrekken na controle van de uitgevoerde werkzaamheden door A.A.S.
 • Maak geen open vuur, steek bijvoorbeeld geen kaarsen aan of vuurwerk.
 • Gebruik nooit feest- en sfeerversiering die niet afdoende brandwerend geïmpregneerd is.
 • Blokkeer nooit nooduitgangen en vluchtroutes en blokkeer nooit het sluiten van automatische branddeuren of rolluiken. Plaats bijvoorbeeld geen afvalbak of iets anders om een zelfsluitende deur open te houden.
 • Zorg bij werkzaamheden voor noodbebording als de vluchtwegbebording door deze werkzaamheden niet zichtbaar is, of als de vluchtroute is gewijzigd. Bied een alternatief bij geblokkeerde vluchtwegen als gevolg van werkzaamheden.
 • Zorg dat BHV kasten en brandbeveiligingsvoorzieningen zoals brandkranen, brandblussers, brandslanghaspels, nooddrukkers, rookmelders, sprinklers, e.d. nooit in een juiste werking gehinderd worden en maak nooit misbruik van deze voorzieningen.
 • Hang bijvoorbeeld nooit voorwerpen aan sprinklers en verf of camoufleer sprinklerkoppen nooit.
 • Sla gevaarlijke stoffen alleen op in de daarvoor door Amsterdam Airport Schiphol bestemde en aangewezen ruimtes en uitsluitend na schriftelijke toestemming van Amsterdam Airport Schiphol.

Afval

Rondslingerend afval kan schade veroorzaken aan vliegtuigmotoren die Foreign Object Damage (FOD) wordt genoemd en kan leiden tot ernstige ongelukken of kostbare reparaties.

 • Ruim afval daarom direct op en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken en containers.
 • Gooi nooit afval van een (vliegtuig)trap naar beneden.
 • Bouw- en sloopafval moet u altijd zelf af (laten) voeren.

Uitvoeren werkzaamheden

 • Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van Amsterdam Airport Schiphol werkzaamheden uit te voeren in of op de ondergrond en in de gebouwen van Amsterdam Airport Schiphol. Uw opdrachtgever van Amsterdam Airport Schiphol kan aangeven onder welke voorwaarden deze werkzaamheden wel of niet plaats kunnen vinden en welke vergunningen u daarvoor nodig heeft.
 • Informatie over benodigde vergunningen en hoe deze te verkrijgen kunt u ook opvragen via het mailadres vergunningen@schiphol.nlvan het Centrale Meldpunt Vergunningen van Amsterdam Airport Schiphol.
 • In de ‘Voorwaarden ontheffing graafverbod’ staat aangegeven hoe u een ontheffing van het graafverbod voor het uitvoeren van werkzaamheden in de ondergrond van Schiphol kunt verkrijgen. De ‘Voorwaarden ontheffing graafverbod’ kunt u benaderen via een link op de laatste pagina van de Schipholregels.