10. Airside – overige regels

Gebruik van GPU vakken

  • Gebruik een GPU vak uitsluitend voor het opstellen van een GPU en laat een GPU en de bijbehorende uitrusting nooit buiten het GPU vak steken.
    Let op!: Indien geen GPU vak aanwezig is moet de GPU tenminste twee meter verwijderd zijn van de gele inrijlijn voor de voorste stopstreep.

Onweerwaarschuwingssyteem

Schiphol beschikt over een onweerwaarschuwingssysteem dat medewerkers waarschuwt als er boven of binnen een straal van vijf kilometer rond Schiphol onweer is. Als het gaat onweren wordt door de FMA een afhandelingsverbod afgekondigd, klinkt er gedurende dertig seconden een sirene en worden oranje zwaailichten aangezet. Medewerkers moeten dan het werk onmiddellijk stilleggen en gaan schuilen. De zwaailichten blijven tijdens het afhandelverbod aan staan. Zodra het onweer voorbij is wordt het afhandelingsverbod opgeheven, worden de zwaailichten uitgezet en klinkt de sirene nogmaals dertig seconden.

Eisen voor voertuigen

Uw voertuig moet voldoen aan de eisen die staan in Deel 1.1.2 - Eisen aan voertuigen en materieel van de Handboeken van de BA Aviation.

Belangrijk!:

  • Zorg dat uw voertuig in een deugdelijke staat verkeert en geen lading, olie, brandstof of andere vloeistof kan verliezen.
  • Zorg dat u voldoende zicht rondom heeft en dat uw voertuig goed zichtbaar is voor andere weggebruikers.

Afval afvoeren en FOD voorkomen

  • Breng vliegtuigafval naar de daarvoor bestemde plek op de G-buffer.
  • Breng klein gevaarlijk afval en gevaarlijke stoffen naar de vuilpersruimten van de Expeditie- en Transportstraat of Loskade 1.
  • Dek open (bagage)karren altijd zodanig af met een dekzeil, huif, kap, enz. dat er geen bagage, vracht of materiaal af kan vallen.
  • Voer kapot of overtollig materiaal af volgens de voorschriften die staan in de ‘Voertuig- en materieeleisen’, die u kunt benaderen via het hoofdstuk ‘Belangrijke links’ op de laatste pagina van de Schipholregels.

Gebruik bedrijfsmiddelen A.A.S.

Gebruik de bedrijfsmiddelen van A.A.S., zoals de decompressiebunker, dockingsystemen, 400 Hz systeem, passagiersbruggen, e.d. uitsluitend volgens de gebruiksaanwijzing en voorschriften en met de juiste bevoegdheid. 
Let op!:  Indien bij controle wordt geconstateerd dat u niet handelt volgens de gebruiksaanwijzing en voorschriften voor het bedrijfsmiddel en/of indien u niet in het bezit bent van de juiste bevoegdheid voor het gebruik van het bedrijfsmiddel en/of deze niet kunt tonen moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het bedrijfsmiddel.